Het project

Duurzaam energiebedrijf Pure Energie heeft een idee voor een zonnepark naast Windpark Bijvanck, in het gebied tussen Angerlo en Loil (gemeente Zevenaar). We noemen het zonnepark daarom Zonnepark Bijvanck. De locatie waar we dit zonnepark beogen, is het gebied onder en direct ten noorden van de twee oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck. De Didamse Wetering begrenst het plangebied aan de zuidkant. Aan de noord- en westkant loopt het plangebied in de richting van de Ganzepoelweg, maar er blijft ruime afstand tussen het zonnepark en de Ganzepoelweg.

Op onderstaande plattegrond staat de locatie aangegeven. Het geel gemarkeerde gebied op de plattegrond is de beoogde locatie van Zonnepark Bijvanck. De groene met zwarte stippen zijn de drie oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck (tekst loopt door onder de afbeelding).

Situatieschets zonnepark Bijvanck
Situatieschets zonnepark Bijvanck

Omvang en opbrengst Zonnepark Bijvanck

Het totale plangebied is 23 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar laten we minimaal 25 procent van dit gebied onbedekt. Dat wordt dus niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 17 hectare aan zonnepanelen komt en zeer waarschijnlijk nog iets minder. Een zonnepark van deze omvang wekt naar verwachting circa 17 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. In de gehele gemeente Zevenaar werd in 2019 ruim 217 miljoen kWh verbruikt. Het beoogde zonnepark kan dus naar verwachting bijna 8 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken.

Samen met omwonenden een plan maken

Op minimaal 25 procent van het plangebied plaatsen we dus geen zonnepanelen. De ruimte van meerdere hectares die hierdoor beschikbaar is, kunnen we gebruiken om het zonnepark landschappelijk in te passen. Zo kan er een haag of struweel rondom het zonnepark komen waardoor het voor omwonenden niet is te zien. Ook kunnen we het gebied zo inrichten dat het aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld vogels, door onder andere struiken, planten en kruiden te planten en te zaaien die beschutting en voedsel geven. We hebben hier ervaring mee met andere zonneparken. Graag bespreken we met omwonenden de mogelijkheden en welke wensen zij hiervoor hebben. Zo kunnen we samen het plan voor het zonnepark maken.

Wat is Pure Energie?

Duurzaam energiebedrijf neemt het initiatief voor dit zonnepark, maar wil dit graag samen met omwonenden realiseren. Pure Energie is ook de initiatiefnemer en exploitant van Windpark Bijvanck.

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf (www.pure-energie.nl). Al 25 jaar werkt het bedrijf aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen, zowel particulier als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden. Pure Energie heeft kennis van alle facetten: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de groene stroom. 

Waarom een zonnepark bij het windpark?

Meer duurzame energie
Pure Energie kiest voor deze locatie, omdat het zonnepark kan worden aangesloten op de netaansluiting van het windpark. Dat betekent dat er niet veel nieuwe elektriciteitskabels hoeven worden aangelegd. Daarmee wordt meer duurzame elektriciteit opgewekt zonder extra grote infrastructuur. Dat is efficiënter en draagt eraan bij dat de energietransitie betaalbaar blijft.

Windmolens en een zonnepark vullen elkaar goed aan. Als het waait, schijnt vaak de zon niet en andersom. Dat zorgt ervoor dat windmolens en een zonnepark elkaar goed aanvullen en een netaansluiting kunnen delen. Het komt zelden voor dat windmolens en een zonnepark op hetzelfde moment meer elektriciteit produceren dan de elektriciteitskabels aankunnen en daarom kunnen ze een netaansluiting delen.

Voorkeursgebied van gemeente Zevenaar
De gemeente Zevenaar heeft een toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) ‘Energietransitie vraagt om ruimte’ vastgesteld. Daarin staat welke eisen en voorwaarden de gemeente stelt aan zonneparken. In dit beleidskader is het gebied van Zonnepark Bijvanck aangemerkt als voorkeursgebied. De gemeente werkt met verschillende voorkeursgebieden. Een plattegrond met de voorkeursgebieden staat op pagina 10 van het toets- en afwegingskader, klik daarvoor hier. Clustering van duurzame energieprojecten is een criterium om een gebied tot voorkeursgebied aan te merken. Daarover staat het volgende in het toets- en afwegingskader:

“Daarnaast wordt als voorkeursgebied ook aangemerkt de gebieden waar al sprake is van een bestaande dan wel in ontwikkeling zijnde grootschalige energievoorziening. Dus uitbreiding van een

bestaande windturbineopstelling of zonnepark, al dan niet gelegen op de grens met de buurgemeenten. Hierbij gaan we uit van clustering. Er is een voorkeur voor enkele grote locaties in gebieden waar dit verhoudingsgewijs goed past.”

Samen met de omgeving

Pure Energie vindt het belangrijk om goed contact te hebben met de omgeving over dit zonnepark en dit plan samen met omwonenden uit te voeren. Zo houdt en Pure Energie de omgeving zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Verder wordt er ruimte geboden voor financiële participatie en kunnen omwonenden deelnemen aan een werkgroep om samen met Pure Energie een plan te maken voor het zonnepark. Meer over deze (financiële) participatie leest u in onze rubriek Veelgestelde vragen.