Over ons

Coöperatie ZieDeZonSchijnt en duurzaam energiebedrijf Pure Energie

Samenwerkingsovereenkomst
Coöperatie ZieDeZonSchijnt (ZDZS, info@ziedezonschijnt.nl) is een coöperatie, opgericht door omwonenden van het zonnepark. Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf dat al 25 jaar eigen windmolens en zonneparken ontwikkelt, realiseert en beheert. ZDZS en Pure Energie hebben een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend. Daardoor heeft Zonnepark Bijvanck twee initiatiefnemers: coöperatie ZDZS en Pure Energie.

De insteek van de samenwerking is dat ZDZS en Pure Energie op gelijkwaardige basis samenwerken. Dat betekent dat we de investeringen en inkomsten gelijk verdelen en gezamenlijk besluiten nemen over het zonnepark. Zo wordt 50 procent van het zonnepark eigendom van de omgeving doordat omwonenden via de coöperatie kunnen mee-investeren in het zonnepark. Hiermee voldoet Zonnepark Bijvanck volledig aan het streven naar 50 procent lokaal eigendom in wind- en zonprojecten op land zoals opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord.

Elkaars kennis en expertise op waarde inschatten
ZDZS en Pure Energie schatten elkaars kennis en expertise op waarde in en werken zodanig samen dat deze verschillende kwaliteiten worden samengebracht om te komen tot een zo zorgvuldig mogelijk plan. ZDZS heeft de lokale kennis, kent omwonenden, kent maatschappelijke organisaties, weet wat er speelt in de omgeving, beseft wat pijnpunten en kansen zijn in de omgeving. ZDZS is de brug tussen de omgeving en het zonnepark: via de coöperatie kan de omgeving rechtstreeks betrokken zijn.

Pure Energie brengt expertise in die benodigd is bij het ontwikkelen van een dergelijk groot energieproject. Denk aan technische en financiële kennis, ervaring met ruimtelijke procedures en ervaring met omgevingsprocessen. Die kennis draagt eraan bij dat de risico’s – ook voor de coöperatie – tot en met realisatie verantwoord blijven en er een plan ontstaat dat naast rekening houdend met de omgeving, ook financieel, technisch en juridisch zorgvuldig is. Zo zorgt de samenwerking tussen ZDZS en Pure Energie voor een gedegen project waarin zoveel mogelijk belangen meewegen.