Informatie

Op deze pagina plaatsen we relevante documenten met betrekking tot Zonnepark Bijvanck. We proberen deze pagina steeds aan te vullen.

We hebben ook een pagina gemaakt waar we veelgestelde vragen proberen te beantwoorden. Deze pagina vindt u hier.

Toets- en afwegingskader gemeente Zevenaar (13 mei 2020)

De gemeente Zevenaar stelde op 13 mei 2020 het toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) ‘Energietransitie vraagt om ruimte’ vast. Daarin staat welke eisen en voorwaarden de gemeente stelt aan zonneparken. In dit beleidskader is het gebied van Zonnepark Bijvanck aangemerkt als voorkeursgebied.

Toets- en afwegingskader gemeente Zevenaar

Informatieavond (14 oktober 2020)

Op 14 oktober 2020 werd een eerste informatieavond gehouden over Zonnepark Bijvanck. De presentatie die hier is gegeven en een verslag van de informatieavond vindt u hieronder.

Presentatie informatieavond 14 oktober 2020 Verslag informatieavond 14 oktober 2020

Bijeenkomst werkgroep (12 januari 2021)

Presentatie Verslag

Bijeenkomst werkgroep (23 februari 2021)

Presentatie Verslag

Bijeenkomst werkgroep (30 maart 2021)

Presentatie Verslag

Bijeenkomst werkgroep (26 april 2021)

Presentatie Verslag

Landschappelijk inpassingsplan (18 juni 2021)

Het landschappelijk inpassingsplan beschrijft hoe het zonnepark eruit komt te zien en welke maatregelen worden genomen op het gebied van landschap en natuur. Dit plan is tevens de basis voor de andere documenten die nodig zijn voor de vergunningaanvraag.

Landschappelijk inpassingsplan Zonnepark Bijvanck