Laatste update: 30 september 2021

Vergunning definitief verleend 
We hebben met de werkgroep waaraan omwonenden deelnemen een concreet plan voor Zonnepark Bijvanck gemaakt. Voor dat concrete plan is recent de omgevingsvergunning verleend door de gemeente Zevenaar. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Lokaal mede-eigenaarschap
Verder hebben omwonenden een energiecoöperatie opgericht: ZieDeZonSchijnt. Deze coöperatie en Pure Energie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierdoor wordt de omgeving via de coöperatie voor 50 procent eigenaar van het zonnepark en kan de omgeving mee-investeren in het zonnepark. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht.

Meer over de stand van zaken leest u in de nieuwsberichten hieronder.