Laatste update: 11 juni 2021

Concreet plan en lokaal mede-eigenaarschap
We hebben met de werkgroep waaraan omwonenden deelnemen, gewerkt aan een concreet plan voor Zonnepark Bijvanck. Voor dat concrete plan - het landschappelijk inpassingsplan - wordt een vergunning aangevraagd bij de gemeente Zevenaar. Verder hebben omwonenden een energiecoöperatie opgericht. Deze coöperatie en Pure Energie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierdoor wordt de omgeving via de coöperatie voor 50 procent eigenaar van het zonnepark en kan de omgeving mee-investeren in het zonnepark. Meer over de stand van zaken leest u in de nieuwsberichten hieronder.