Informatieavond over zonnepark en batterij

11 juni 2024 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over de informatieavond die we houden over het zonnepark en de batterij. Verder geven we een samenvatting van de stand van zaken van het zonnepark en de batterij.

Informatieavond over zonnepark en batterij
Binnenkort houden we een informatieavond over Zonnepark Bijvanck en de batterij die wij in het zonnepark beogen. Tijdens deze informatieavond leggen we uit wat de stand van zaken is en wat de planning is voor het zonnepark en de batterij. Deze informatieavond houden we op:

  • Datum: 26 juni 2024.
  • Tijd: start om 19.30 uur.
  • Locatie: zalencentrum De Meent, Prinses Margrietlaan 3-A, Angerlo.

We geven een presentatie over het zonnepark en de batterij. Uiteraard kunt u tijdens de informatieavond ook vragen aan ons stellen.

Start bouw zonnepark beoogd begin 2025
We bereiden de bouw van het zonnepark voor. Onze planning op dit moment is dat de bouw begin 2025 begint, zodat begin 2026 het zonnepark duurzame elektriciteit produceert. Tijdens de informatieavond leggen we uit wat we nog moeten regelen en voorbereiden om de bouw te kunnen beginnen.

Vergunningsprocedure voor batterij
In december 2023 meldden we dat we een plan hebben voor een batterij in het zonnepark. Zie daarvoor onze nieuwsbrief van 21 december 2023. De vergunning hiervoor hebben wij in december 2023 aangevraagd bij de gemeente, maar deze aanvraag moeten wij nog aanvullen. Daar zijn wij nog mee bezig. De gemeente staat positief tegenover dit plan en wil de vergunning hiervoor verlenen. Ook hierover vertellen we meer tijdens de informatieavond.

Mee-investeren in zonnepark 
De start van de bouw van het zonnepark komt dichterbij. Dat betekent dat ook de mogelijkheid voor inwoners om mee te investeren in het zonnepark dichterbij komt. Energiecoöperatie ZieDeZonSchijnt (ZDZS) is voor 50 procent mede-eigenaar van het zonnepark en zorgt ervoor dat inwoners kunnen mee-investeren. ZDZS werkt momenteel aan de propositie daarvoor. Daarin staat onder andere onder welke voorwaarden inwoners kunnen mee-investeren en wat het verwachte rendement is als zij mee-investeren. Meer details daarover komen op een later moment via ZDZS en de nieuwsbrief van Zonnepark Bijvanck. Wel is de verwachting op dit moment dat inwoners medio 2024 of begin 2025 kunnen mee-investeren in het zonnepark. Ook hierover wordt meer verteld tijdens de informatieavond en kunt u hier vragen over stellen.