Presentatie en verslag van informatieavond

08 juli 2024 Matthijs Oppenhuizen

De presentatie en een verslag van de informatieavond van 26 juni 2024 staan op deze website. Verder gaan we in op de landschappelijke inpassing van het zonnepark en leggen we uit wat onze vervolgstappen zijn voor het zonnepark en de batterij.

Presentatie en verslag informatieavond
Op 26 juni 2024 hielden we een informatieavond over het zonnepark en de batterij. De presentatie die is gegeven tijdens deze informatieavond, vindt u hier op onze website. Daarbij staat ook een verslag van de bijeenkomst.

Informatie over landschappelijke inpassing
Tijdens de informatieavond werd onder andere gevraagd of er ook maatregelen worden genomen om het zonnepark landschappelijk in te passen en de biodiversiteit te vergroten. Tijdens deze informatieavond zijn we daar niet heel uitgebreid op ingaan, maar zoals toegelicht geven we via deze nieuwsbrief daar meer informatie over. In dit artikel op onze website kunt u lezen hoe we het zonnepark landschappelijk inpassen en hoe de biodiversiteit wordt vergroot.

Overigens is dit een bericht uit 2021, maar het plan voor landschappelijke inpassing is sindsdien ongewijzigd. In het bericht wordt genoemd dat we de omgevingsvergunning hebben aangevraagd, maar sinds 2022 is deze omgevingsvergunning onherroepelijk. Daar is dit plan voor landschappelijke inpassing onderdeel van.

Vervolg
Zoals gemeld in de presentatie tijdens de informatieavond streven we ernaar dat de vergunning voor de batterij in 2024 of 2025 onherroepelijk is. Verder streven we ernaar om in 2024 definitieve duidelijkheid te hebben over het gebruik van de netaansluiting door het zonnepark. Ook streven we ernaar om in 2024 een langjarig stroomcontract met een of meerdere grotere afnemers (denk aan bedrijven die veel elektriciteit gebruiken) te sluiten. Onze planning is op dit moment om het zonnepark en de batterij in 2025 te bouwen.