Volgende stap na infoavond: bijeenkomst werkgroep

26 oktober 2020

Een vervolgstap die we nu zetten, na de eerste informatieavond, is het organiseren van een bijeenkomst van de werkgroep voor het zonnepark.

Verslag en presentatie informatieavond

Op 14 oktober 2020 werd een digitale informatieavond gehouden over Zonnepark Bijvanck. De presentatie die hier werd gegeven en een verslag van de bijeenkomst (met name de vragen en opmerkingen die zijn gemaakt door omwonenden en de reactie van Pure Energie daarop) staan op onze website. Klik hier om de presentatie en het verslag te kunnen zien. 

Werkgroep
Zoals aangegeven, verkeert het idee voor Zonnepark Bijvanck nog in een pril stadium. Er moet nog een concreet plan worden gemaakt. Dat kan via overleg in een werkgroep. Met name omwonenden zijn van harte uitgenodigd om via de werkgroep hun vragen, suggesties en zorgen kenbaar te maken. Aan de hand daarvan kunnen we in samenspraak een concreet plan maken. 

Tijdens de informatieavond hebben vier omwonenden aangegeven te willen deelnemen aan de werkgroep. Daarom gaan we een eerste bijeenkomst van de werkgroep voorbereiden.
Dat betekent zeker niet dat aanmelding voor de werkgroep is gesloten. Wie hierin interesse heeft, kan zich alsnog melden via info@zonneparkbijvanck.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen via 06 – 57870755.

Informatie die met de werkgroep wordt gedeeld en verslagen van de overleggen plaatsen we op onze website. Via onze nieuwsbrief krijgt u bericht als er nieuwe documenten op de website staan. Zo kunt u ook als u niet deelneemt aan de werkgroep volgen wat hier wordt besproken. 

Een gesprek is altijd mogelijk
Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de werkgroep, kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen. Uw inbreng blijft welkom. Een persoonlijk gesprek is wat ons betreft altijd mogelijk. 

Vervolg
Een exacte planning voor het zonnepark kunnen we op dit moment niet geven. Er moeten veel zaken concreet worden uitgewerkt voordat er bijvoorbeeld een vergunning kan worden aangevraagd. Daarom is een overleg met de werkgroep momenteel de belangrijkste vervolgstap die we zetten. 

Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van de voortgang. Met name onze nieuwsbrief wordt een belangrijk communicatiemiddel. Als u mensen kent die zich hiervoor nog niet hebben aangemeld en die wel de ontwikkelingen rond het zonnepark willen volgen, is het altijd goed hen daarop te wijzen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via onze website (zie hieronder).