Gemeente Zevenaar selecteert Zonnepark Bijvanck

29 oktober 2020

Zonnepark Bijvanck is door de gemeente Zevenaar geselecteerd en mag nu verder worden onderzocht en uitgewerkt.

Gemeente Zevenaar: Zonnepark Bijvanck één van vier kansrijke zonneparken
Sneller dan wij zelf ook dachten, plaatsen we dit nieuwsbericht in navolging op ons bericht van 26 oktober 2020. Aanleiding hiervoor is de selectie die de gemeente Zevenaar recent heeft gemaakt voor zonneparken in de gemeente.

Wij en andere initiatiefnemers hebben ons idee kenbaar gemaakt bij de gemeente. Deze week selecteerde het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar vier zonneparken uit de in totaal dertien initiatieven die bekend zijn bij de gemeente. Deze vier zonneparken mogen hun plan verder onderzoeken en uitwerken. Eén van die vier zonneparken is Zonnepark Bijvanck. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht van de gemeente.

Dat betekent dat we een concreter plan maken waarvoor we uiteindelijk bij de gemeente een vergunning kunnen aanvragen. Pas op dat moment besluit de gemeente definitief of Zonnepark Bijvanck mag worden gerealiseerd.

Geen verandering in werkwijze of vervolgstappen
Ondanks dit voor ons positieve bericht van de gemeente verandert er niets aan de werkwijze en vervolgstappen zoals we die noemden in ons nieuwsbericht van 26 oktober. We concentreren ons nu vooral op een eerste overleg van de werkgroep voor dit zonnepark.

Een exacte planning kunnen we ook op dit moment nog niet geven, maar we houden u in elk geval via onze nieuwsbrief op de hoogte.